google22e3e468f76438ed.html UA-90424312-1
درباره ما

دریکی از روزهای بهاری بعد از مدت‌ها بدیدن یکی از دوستان قدیمی خود رفتم. قرار ما مانند سابق در کافه نادری تهران بود وقتی به محله همیشگی رسیدم دیدم دوستم و همکار قدیمیسر همان میز همیشگی نشسته و در افکار خودش غرق هست و با دیدن من از افکار خود خارج شد بعد از خوش وبشهای همیشگی و صحبت از سال‌های که در یک سازمان مشغول بکار بودیم صحبت از اوضاع حال خود کردیم در حین صحبت شروع کرد از وضعیت خراب کسب‌وکار خود که فروش و درآمد شرکتش بشدت کاهش پیداکرده است و با توجه به نوع کار من که مشاوره و تحلیلگر کسب‌وکار هستم از من کمک خواست.

در اینجا باید بگویم که دوستم من به‌یک‌باره از محل کار خود استعفا داد و برای خود مشغول بکار شد. دلایلی که باعث شد او در آن زمان استعفا بدهد این بود که دید چند تن از همکاران استعفا داده‌اند و برای خود یک کسب‌وکار جدید راه انداخته‌اند و موفق شده‌اند و این دوست من هم می‌گفت:”مگر من از آن‌ها کمتر هستم که نتوانم برای خود کسب‌وکاری راه بیندازم “.به همین خاطر برخلاف میل من استعفا داد .دلیل من برای اینکه دوستم استعفا ندهد این بود که می‌دانستم او از وضعیت کسب‌وکار و بازار و مشتریان چیزی نمی‌داند و همین طور نحوه اداره کردن یک شرکت را و همین عوامل باعث مشکلات زیادی برای او خواهد شد .پیش‌بینی من درست از آب درامدو متأسفانه او گرفتارشده بود،مشکلی که بیشتر عزیزانی که به‌یکبار کار خود را رها می‌کنند و به آرزوی راه‌اندازیکسب‌وکار خود از شغل خود استعفا می‌دهند نیز همین است.

هرکسی از نظر روحی و شخصیتی و احساسی برای کاری ساخته شد است .چه‌بسا خیلی افراد به‌عنوان مشاور خوب باشند و بعضی دیگر برای کار اجرایی و کسانی دیگر برای بازاریابی وعدهای برای آموزش و نفراتی نیز برای مدیریت پس قبل از شروع به هر فعالیت ما اول باید ببینیم از نظر شخصیتی و احساسی در کدام شغل و کاری بهتر کارایی داریم.

دومین مسئله این است که متأسفانه هیچ‌ کس،از کسانی که کسب‌وکاری را شروع کرده‌اند و کارآفرین بودند ولی شکست‌خورده‌اند صحبت نمی‌کنند. همه ما فقط از موفقیت‌هایکارآفرینمی‌شنویم ولی مشکلات و دغدغه‌های آنان را نمی‌دانیم برای همین هم‌فکرمی‌کنیم کار بسیار ساده خواهد بود طبق آمار موجود بیشتر از ۹۰% کسب‌وکارها شکست می‌خورند ولی معمولاً ما خبردار نمی‌شویم….

مطالب بالا قسمتی از کتاب سلطان هر کسب و کار مشتری  میباشد


پرویز عسکری

  • پرویز عسکری نایینی کیست؟

    نویسنده کتاب «سلطان کسب‌وکار، مشتری»

  • نویسنده کتاب الکترونیک «چگونه راه‌اندازی کسب‌وکار الکترونیک»
  • نوینسده مقالات متعدد در زمینه کسب‌وکار اینترنتی