با سلام پرویز عسکری نایینی هستم ، مدرس و مشاور کسب وکار با ارئه رویکردهای نوین روز دنیا خوشحال میشوم بتوند به عزیزانی که به مشاور احتیاج دارند کمک کنم

مقاله38
ژانویه, 2020سپتامبر, 2019آگوست, 2019ژانویه, 2019نوامبر, 2018 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده