google22e3e468f76438ed.html UA-90424312-1
مقاله
 • معنی stp در کسب و کار چیست ؟

    STP چیست ؟ مقدمه : برای شروع هر کسب و کاری اول باید به یکسری سئوالات جواب بدهیم بطور مثال : چه چیزی میخ ...

    STP چیست ؟ مقدمه : برای شروع هر کسب و کاری اول باید به یکسری سئوالات جواب بدهیم بطور مثال : چه چیزی میخواهیم تولید کتیم یا ارائه کنیم در چه زمانی ارائه کنیم به چه قیمت بفروشیم کجا بفروشیم و.به چه کس ...

  بیشتر بخوانید
 • هنر ارتباط

    هنر ارتباط چیست؟ اولین کار که هر ایرانی در طول حیات خود انجام میدهد گوش دادن و صحبت کردن و یا بعبا ...

    هنر ارتباط چیست؟ اولین کار که هر ایرانی در طول حیات خود انجام میدهد گوش دادن و صحبت کردن و یا بعبارتی ارتباط میباشد.شما در بدو تولد با صدای گریه و بعد از آن خواندن اذان در گوشتان ارتباط را با د ...

  بیشتر بخوانید
 • کسب و کار چیست

  کسب و کار چیست؟ تعریف کسب و کار بطورساده هرگونه فعالیت اقتصادی که در آن کالا ، خدمات ویا ایجاد محتوا تولی ...

  کسب و کار چیست؟ تعریف کسب و کار بطورساده هرگونه فعالیت اقتصادی که در آن کالا ، خدمات ویا ایجاد محتوا تولید شود و در آن صرفه اقتصادی ایجاد کند کسب و کار میگویند.در هر کسب و کار حتما باید مشتری وجود داش ...

  بیشتر بخوانید